Monday, September 2, 2013

roger moore dan bulova regatta

salah seorang james ejen 007, turut memilih bulova sebagai penunjuk masanya. model 'regatta' yang kini amat payah nak diketemukan.


jam ini tidak dipakai ketika penggambaran filem 007, tetapi dipakai semasa penggambaran filem the saint (1962)


No comments:

Post a Comment